Peraturan-Peraturan

Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS

Permendiknas No. 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan UN 2012

Iklan